Loading... (0%)

De SGP afdeling Amersfoort is een vitale en betrokken afdeling. We sparen hard voor de verkiezingen in 2018. Mogen wij een beroep op u doen?

U mag uw gift overmaken naar het rekeningnummer NL 11 RABO 0307 9663 21 ten name van S.G.P. afd. Amersfoort.

Alvast hartelijk dank! We hopen op een verantwoordelijke manier gebruik te maken van de giften, zodat we mede daardoor van betekenis kunnen zijn in de gemeente Amersfoort.

Let op: het rekeningnummer is door de omvorming van kiesvereniging naar afdeling gewijzigd! 

Foto: Hans Gorter Fotografie