Loading... (0%)

Fractie

Martijn Meeuse is sinds een aantal jaar fractie-adviseur namens de SGP bij de ChristenUnie. Iedere maandag zit hij bij de fractievergadering, leest hij allerlei dossiers en is op dinsdag ook regelmatig op de publieke tribune bij de Raad.

Wie is politiek geïnteresseerd en wil Martijn ondersteunen bij zijn werk? We zoeken iemand (m/v) die beschikt over doorzettingsvermogen en zich niet laat afschrikken door pionierswerk. Neem contact op met Martijn voor een vrijblijvend gesprek!  Stuur uw mail naar martijn@sgpamersfoort.nl 

Bestuur

SIEGER VAN LOOIJENGOED | voorzitter

Voorzitter Sieger van Looijengoed woont inmiddels ruim 30 jaar in Amersfoort en is daar geboren en getogen. Na 25 jaar Vermeerkwartier is hij met zijn gezin gesetteld in Kruiskamp. Sieger is werkzaam als Directeur en HR-adviseur bij SZamen. SZamen adviseert MKB-ondernemers over personeelszaken. Als ondernemer ondervindt hij dagelijks de gevolgen van politieke beslissingen. Als de overheid Gods dienares is, hoe gaan wij daar dan mee om in de praktijk van alle dag? Het is niet altijd eenvoudig (als christen) gehoorzaam te zijn aan (onchristelijke) machten die over ons gesteld zijn. Zeker niet als de gevolgen je persoonlijk en zakelijk raken. Toch blijkt juist in deze tijd hoe belangrijk orde en rust in de samenleving is. Voor Sieger is het van belang om als christenen een positief kritisch tegengeluid te laten horen, zeker in een grote stad als Amersfoort.

Contact opnemen met Sieger? Mail naar sieger@sgpamersfoort.nl.

AART BLAAK | secretaris & penningmeester

Aart Blaak is getrouwd en woont samen met zijn vrouw en kinderen in Amersfoort. Eerst in het Soesterkwartier, sinds 2011 in Dorrestein. Hij is werkzaam als anesthesieverpleegkundige. Zijn hobby’s zijn orgel spelen, een museum bezoeken en leuke dingen doen met de kinderen. Sinds zijn jeugd is hij lid van de SGP-jongeren. Hij interesseerde zich met name in de landelijke politiek. Naast zijn werk vindt hij het ook belangrijk iets te betekenen voor de maatschappij. Toen gesproken werd tijdens een ledenvergadering over de revitalisatie van de plaatselijke SGP en daarmee samenhangend het optuigen van een nieuw bestuur, was dat voor hem een uitgelezen kans dat waar te maken. Samen met de overige bestuursleden en de fractieadviseur wil hij handen en voeten geven aan de christelijke politiek in Amersfoort. Contact opnemen met Aart? Mail naar aart@sgpamersfoort.nl.

PIETER VAN DIJKHUIZEN | voorzitter VerkiezingsProgramma Commissie

Pieter van Dijkhuizen is de kartrekker van de verkiezingsprogramma commissie. Hij organiseert de bijeenkomsten, stuurt de mensen aan en zorgt dat alles op de juiste tijd kan worden gepubliceerd.

Contact opnemen met Pieter? Mail naar pieter@sgpamersfoort.nl

 

 

Kenniskring en vrijwilligers

  • Bij belangrijke beslissingen vragen we het advies van een kring van experts op gebied van ondernemerschap, onderwijs, zorg en bestuur.
  • Daarnaast hebben we al enkele vrijwilligers die het bestuur ondersteunen in een aantal taken. We zoeken nog meer vrijwilligers! Zie onze blogpost voor details.