Loading... (0%)

Amersfoort, kies voor een rookvrije generatie!

19 maart 2018

AMERSFOORT – In het verkiezingsgeweld van de afgelopen weken was de toon bij tijd en wijle allerminst positief. Tijd voor verandering: de SGP Amersfoort roept iedereen op om zich aan te sluiten bij de ‘Rookvrije Generatie’, een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Ieder kind moet rookvrij kunnen opgroeien; zonder sigarettenrook en zonder coffeeshops.

Terwijl de VVD en D66 zich in een verhitte discussie hebben uitgesproken over de vraag naar de locatie van eventuele nieuwe coffeeshops, ziet de SGP nog een andere optie. De SGP pleit voor geen enkele (nieuwe) coffeeshop in Amersfoort. Het is verbazingwekkend te noemen dat maar weinigen pleiten voor de nuloptie. Wat zou het geweldig zijn als ook de andere lokale partijen zich dáárvoor zouden uitspreken in plaats van elkaar te bediscussiëren over de locaties van eventuele nieuwe coffeeshops.

Ro(n)kende feiten:

De feiten over de verstrekkende en dodelijke gevolgen van rook, roken en meeroken – ook het roken van wiet – zijn inmiddels al jaren duidelijk:

  • 50% van de mensen die beginnen met roken overlijden aan de gevolgen ervan;
  • 20.000 mensen sterven jaarlijks aan de gevolgen van roken;
  • 60 baby’s overlijden per jaar als gevolg van het rookgedrag van hun moeder;
  • Vanaf 2008 mag er in openbare ruimtes en op werkplekken niet meer gerookt worden;
  • Amersfoort is een campagne gestart tegen de komst van (nieuwe) houtkachels;

Tegen de achtergrond van deze feiten is het onbegrijpelijk dat de Amersfoortse kiezer zich vooral lijkt uit te kunnen spreken over de plek van nieuwe coffeeshops. Laten we een alternatief bieden: geen nieuwe coffeeshops erbij en de mogelijkheid van de nuloptie verder onderzoeken.

Van afschaffing van het huidige coffeeshopbeleid – meer coffeeshops – zal in ieder geval niemand wakker liggen. Het beleid van januari 2016 heeft niets opgeleverd, er is geen coffeeshop bijgekomen. Beleid wat geen enkel resultaat oplevert kan – hoe je er ook over denkt – maar beter worden afgevoerd.

Oproep

De SGP Amersfoort maakt zich hard voor een rookvrije generatie. Wij roepen daarom burgemeester Bolsius, het college van burgemeester en wethouders, de politiek en inwoners van Amersfoort op om zich hiervoor uit te spreken. Kies woensdag voor aansluiting bij het initiatief van een ‘Rookvrije Generatie’, kies woensdag lijst 14 Martijn Meeuse.

Voor meer informatie: www.rookvrijegeneratie.nl